E-mail

info@dwarsdoorveldhoven.nl

22 - 23 - 24 Mei 2024

22 - 23 - 24 Mei 2024

Regelement

Algemeen

Dwars door Veldhoven wordt georganiseerd door het vrijwillig bestuur.
Dwars door Veldhoven is voor jong en oud. Iedereen is vrij om deel te nemen aan dit evenement, ongeacht leeftijd.
De afstanden waaruit de deelnemers kunnen kiezen zijn: 2,5 km, 5 km en 7,5 km. Er kan gekozen worden om per dag of voor 3 dagen deel te nemen. 

Bewegwijzering
De te lopen routes (verschillende afstanden) worden iedere loopavond door de organisatie nauwkeurig en duidelijk bewegwijzerd met duidelijk herkenbare Dwars door Veldhoven-pijlen. De organisatie is niet verantwoordelijk voor het ontbreken/kwijtraken/verplaatsen van bewegwijzering gedurende de looptijden. Bewegwijzering blijft eigendom van de organisatie van het evenement Dwars door Veldhoven. De route is ook online te openen via de website.

Tijden / afgelasten evenement
De organisatie behoudt zich het recht voor de route-, start- en /of finishtijden en/of plaatsen van Dwars door Veldhoven te wijzigen. De organisatie behoudt zicht het recht voor Dwars door Veldhoven geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van (extreme) weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht.

Aansprakelijkheden
De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele blessures opgelopen tijdens het wandelevenement Dwars door Veldhoven.
De organisatie van Dwars door Veldhoven stelt zich niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal voor, tijdens en na het wandelevenement Dwars door Veldhoven.
Deelname aan het wandelevenement Dwars door Veldhoven is geheel op eigen risico.

Gedraging deelnemers
Tijdens het wandelevenement Dwars door Veldhoven is het deelnemers niet toegestaan om:

  • Zich aanstootgevend te gedragen of te kleden.
  • Luid spelende radio’s e.d. met zich mee te voeren.
  • Vernielingen, beschadigen of letsel aan te richten.
  • Zich buiten de aangegeven wegen en/of paden te bevinden.
  • Alcohol te nuttigen op de openbare weg.
  • Afval achter te laten op de route.
  • Aanwijzingen van organisatie, verkeersregelaars, politie en overige medewerkers te negeren.

De organisatie behoudt het recht voor om deelnemers uit te sluiten na wangedrag.

Honden/dieren
Het is niet toegestaan om honden of andere dieren mee te nemen op de route.

Inschrijven deelnemers
Inschrijven kan online via deze website gebeuren waarna de deelnemer rechtstreeks doorgestuurd wordt naar de betaalpagina. Deelname is officieel als alle gegevens juist zijn ingevuld en het inschrijfgeld is betaald. Met het inschrijven voor het wandelevenement Dwars door Veldhoven verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het reglement dat van toepassing is tijdens het wandelevenement Dwars door Veldhoven. De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Indien van deelname wordt afgezien, bestaat er geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.

Gebruik gegevens / beeldmateriaal
Met de inschrijving gaat de deelnemer akkoord met het eventuele gebruik door de organisatie van zijn personalia en/of van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. De foto’s kunnen gebruikt worden voor promotie doeleinden en worden niet beschikbaar gesteld aan derden. De bij ons bekende gegevens worden maximaal 3 jaar bewaard en daarna verwijderd.

Medaille
De medaille wordt op de laatste dag uitgereikt aan iedereen, die de stempelkaart volledig heeft. Verlies van stempelkaart dient gemeld te worden aan de organisatie. De stempelkaart wordt bij de start en het eindpunt gestempeld en er is minimaal 1 controlepost op de route.

Controle
In iedere route zijn een 3-tal stempelposten opgenomen (start, midden en finish) waar de deelnemers hun kaart moeten laten stempelen. Deze stempelkaart dient op de laatste dag als “bewijs” dat je hebt deelgenomen en om in aanmerking te komen voor de enige echte Dwars door Veldhoven 2022-medaille!

Gezond op weg
Voldoende drinken is voor alle wandelaars belangrijk, zeker bij warm weer. Tijdens de rustpauze kunt u genieten van wat drinken. Tijdens de wandeltocht wat eten kan zorgen voor extra energie. Albert Heijn Van Doormalen Supermarkten doneert voor iedere wandelaar een gezond tussendoortje.

Warm Weer
Draag bij warm weer en veel zonneschijn altijd een hoofddeksel, smeer je goed in en drink voldoende.

Regen
Loop bij voorkeur niet met een paraplu. Dit kan kramp geven en is bovendien gevaarlijk bij onweer en heel hinderlijk voor medewandelaars. Draag bij voorkeur een poncho om afkoeling te voorkomen.

Eikenprocessierups
In de maanden mei, juni en juli kunnen de brandharen van de eikenprocessierups irritaties veroorzaken zoals huiduitslag, last van luchtwegen en jeuk bijvoorbeeld aan ogen. Vermijd dan ook contact met de rupsen en zorg voor een goede bedekking van de huid. Mocht je toch in contact komen met de rupsen of brandharen was en spoel dan goed met water. Menthol poeder kan verkoeling geven. Neem bij ernstige gevallen contact op met de huisarts.

Teken en Lyme-ziekte
Teken zitten in struiken, bomen en grassprieten en kunnen de ziekte van Lyme overbrengen. Controleer elke dag na de wandeling op teken. Ben je gebeten door een teek? Verwijder de teek binnen 24 uur met een tekenpincet. Zo nodig kun je hiervoor langsgaan bij de EHBO post of de huisarts. Bij lichamelijke klachten in de weken na de beet, bijvoorbeeld bij griepachtige verschijnselen zoals koorts, moet direct contact op worden genomen met de huisarts.

Gevonden voorwerpen
Stichting Dwars door Veldhoven  verzamelt alle gevonden voorwerpen bij één van hun kramen op de Plaatse in Veldhoven. Hier kunnen gevonden voorwerpen worden afgegeven c.q. opgehaald.

Hulp nodig?
Hulp nodig tijdens het wandelevenement Dwars door Veldhoven, neem dan direct contact met ons op via telefoonnummer 06 xx xx xx xx.

Startkaarten
Alle deelnemers dienen zich persoonlijk iedere wandel-dag voor aanvang te melden bij één van de kramen van Dwars door Veldhoven op de Plaatse in Veldhoven. Hier ontvang je je eerste stempel. De startkaart blijft in je bezit. Zorg ervoor dat je deze niet verliest.

Verkeersregels
Wij gaan er vanuit dat de wandelaars en/of begeleiders op de hoogte zijn van de geldende verkeersregels. Neem geen onnodig risico, dus niet op straat lopen als er een stoep is. Dit geldt ook voor de rolstoelen. Bij onaangenaam gedrag van één of meerdere wandelaar(s) wordt de wandelaar/ groep hierop aangesproken. Bij herhaaldelijk onaangenaam gedrag van een wandelaar/ groep loopt deze het risico om te worden geschorst van deelname.

Verkeersregelaars
Wij proberen de route veilig te houden door gebruik te maken van verkeersregelaars die herkenbaar zijn aan de verplichte hesjes voor verkeersregelaars. Aanwijzingen van deze personen DIENEN opgevolgd te worden. Ook de politie zal de nodige ondersteuning bieden indien zij in de mogelijkheid zijn. Aanwijzingen van de politie dienen opgevolgd te worden.

Bewegwijzering routes
Onderstaand een foto van de pijlen die gebruikt worden om de route uit te zetten. Het kan natuurlijk voorkomen dat er pijlen ontbreken op de route. Zorg er daarom voor dat je de route ook op papier bij je hebt of kijk op onze website hiervoor.