De data voor 2020 is bekend.

Dwars door Veldhoven vind dit jaar plaats op 3, 4 en 5 juni.